Jak wybrać ubezpieczenie dla sportowców?

Uprawiając sport, należy pamiętać również o ewentualnych przykrych jego konsekwencjach, takich jak kontuzje i później o rehabilitacji, zwolnieniu lekarskim, pobycie w szpitalu czy operacji. Dlatego bardzo pomocne jest ubezpieczenie dla sportowców, które zapewni ochronę na wypadek niefortunnych zdarzeń. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego rodzaju polisy.

Ubezpieczenie dla sportowców dedykowane jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy uprawiają daną dyscyplinę rekreacyjnie. Wybór odpowiedniej polisy nie jest prosty. Na rynku ubezpieczeniowym dostępny jest szeroki wachlarz ofert dla sportowców, a każda z nich różni się pod wieloma względami. Zobacz jak wybrać najlepszą opcję dla siebie?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla sportowców?

Do zalet polisy dla sportowców zaliczyć można między innymi:

 • opłacenie leczenia wskutek nagłego zachorowania, bądź kontuzji,
 • zwrot kosztów konsultacji ortopedycznych, zabiegów rehabilitacyjnych i leków,
 • ochronę sprzętu sportowego (w tym naprawa i wypożyczenia zastępczego sprzętu),
 • pomoc po wyrządzeniu szkody osobie trzeciej –  wypłata odszkodowania zarówno za szkody osobowe, jak i szkody w mieniu.

Ubezpieczenie dla sportowców – na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Przy wyborze oferty ubezpieczenia dla sportowców warto przede wszystkim zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • co dokładnie oferuje produkt ubezpieczeniowy (czy ubezpieczenie uwzględnia konkretne urazy, wypadki, pobyt w szpitalu, operacje itd.),
 • jakie daje możliwości rozszerzenia ochron – pakiet Assistance, ubezpieczenie sprzętu sportowego czy rozszerzenie ochrony o sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne,
 • wyłączenia odpowiedzialności.

Powyższe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), czyli dokumencie określającym dokładne warunki dotyczące umowy ubezpieczeniowej zawartej między ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla sportowca?

Wysokość składki na ubezpieczenie dla sportowca zależy od sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, jaką otrzymamy jako odszkodowanie w razie wypadku. Dodatkowo na cenę składki wypływa rodzaj wykonywanego przez ubezpieczonego sportu oraz jego poziom. Najniższą składkę zapłacą sportowcy-amatorzy, uprawiający aktywności niskiego ryzyka. Profesjonaliści zapłacą już więcej. Najwyższa składka przypada osobom, które uprawiają sporty ekstremalne.

Istotną kwestią, która ma wpływ na wysokość składki są też wszystkie rozszerzenia. Każde dodatkowe ubezpieczenie poza NNW, na przykład OC, ubezpieczenie sprzętu sportowego albo assistance sprawią, że cena polisy wzrośnie. Z drugiej strony takie rozszerzenia zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo. Zanim wybierzemy ubezpieczenie sportowe, warto zatem przeanalizować dokładnie swoje potrzeby w tym zakresie.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu dla sportowców

Nie każde zdarzenie, do którego dojdzie podczas uprawiania sportu, zostanie uznane za nieszczęśliwy wypadek. Dlatego tak jak wspomnieliśmy zakup polisy powinien być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z treścią umowy ubezpieczeniowej (OWU), w szczególności z punktem, mówiącym o wyłączeniu odpowiedzialności.

W przypadku NNW w ubezpieczeniu dla sportowców ubezpieczyciel zazwyczaj nie wypłaci nam odszkodowania, gdy do wypadku doszło z powodu:

 • spożycia alkoholu lub środków odurzających
 • złego przygotowania do uprawiania sportu (brak kasku, odpowiedniego ubrania lub innych zabezpieczeń).
 • rażącego niedbalstwa.
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień (w przypadku pełnego ubezpieczenia, które ma działać nie tylko w momencie uprawiania sportu).
 • udaru, zawału, wylewu krwi do mózgu, ataku padaczki.
 • następstwa chorób przewlekłych (chyba że rozszerzymy polisę o tę sytuację).