Radca prawny – charakterystyka zawodu i zakres działalności

Szukając porady prawnej, niekoniecznie trzeba korzystać z usług adwokata. Z równym powodzeniem można umówić się na spotkanie z radcą prawnym, którego działalność, zwłaszcza z upływem lat, niewiele różni się od tej prowadzonej właśnie przez adwokata – do niedawna radca nie mógł występować w sądzie jako obrońca w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, jednak po nowelizacji ustawy w 2015 roku uległo to zmianie. Radca może też swobodnie reprezentować swojego klienta np. w sprawach rodzinnych, jak te orzekające o rozwodzie. Co za tym idzie, z czasem istnieje możliwość, że adwokat i radca prawny zostaną połączone w jeden zawód. Z jakimi problemami można się zatem udać do radcy i co zrobić, by móc wykonywać tę pracę?

Jak zostać radcą prawnym?

Oczywiście pierwszym krokiem jest wybór 6-letnich studiów prawniczych. Po ich ukończeniu, by zostać aplikantem, należy podejść do płatnego egzaminu wstępnego, kwalifikującego na dodatkowy kurs, dzięki któremu można zdobyć odpowiednie uprawnienia. Trwa on trzy lata i również jest zakończony egzaminem – tym razem zawodowym, który składa się z kilku etapów i zwykle trwa parę dni. W trakcie aplikacji trzeba także zaliczyć kolokwia. Osoby decydujące się na podjęcie tego wyzwania muszą liczyć się z dużą ilością nauki i pracy. 

Poza przyswajaniem nowej wiedzy, aplikanci muszą również odbyć praktykę w kancelarii. Stażyście zwykle przypisywany jest tzw. patron, czyli opiekun, któremu aplikant pomaga w codziennej pracy i jednocześnie zdobywa wymagane doświadczenie. Bardzo ważne jest, by każda osoba przygotowująca się do kariery radcy prawnego zobaczyła działanie przepisów w praktyce i poznała zakres wszelkich działań podejmowanych w ramach tej funkcji.

Bezpośrednio do egzaminu radcowskiego, bez konieczności odbywania aplikacji, mogą przystąpić ci, którzy posiadają tytuł doktora nauk prawnych, posiadają odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych (minimum 5 lat, w zależności od zakresu działania), radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa lub osoby ze zdanym egzaminem sędziowskim, notarialnym albo prokuratorskim.

Średnie zarobki radcy prawnego wynoszą ok. 10 tysięcy złotych brutto.

W czym może pomóc radca prawny?

Radca prawny udziela przede wszystkim porad i konsultacji prawnych – zakres tematyki, jaką może się zająć, jest właściwie nieograniczony. Poza tym występuje w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniach oraz przygotowuje projekty aktów prawnych. Radca prawny może występować nie tylko przed sądem, ale także przed Trybunałem Konstytucyjnym czy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Komu może udzielić pomocy? Tutaj też nie ma żadnych ograniczeń. Z usług radcy prawnego korzystają zarówno osoby fizyczne (jak konsumenci), osoby prawne (spółki, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itd.) oraz wspólnoty mieszkaniowe czy organy administracji. 

Podejście zawodowe dobrego radcy prawnego jest regulowane przez Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Praca w tej profesji powinna się cechować profesjonalizmem, sumiennością, lojalnością wobec klienta i niezależnością. Należy nie tylko dbać o zapobieganie konfliktu interesów, ale także o ochronę godności zawodu.

Etyka zawodowa radcy prawnego ma przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo i dobro klienta. Jest zobowiązany do trzymania w tajemnicy nawet najbardziej intymnych informacji udzielonych przez petenta. W związku z tym, w trakcie rozpraw sądowych, radca ma prawo odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeśli uzna, że może to narazić interesy klienta. Relacja radcy i klienta powinna cechować się bezwzględnym zaufaniem – w przypadku jego utraty można wypowiedzieć pełnomocnictwo i tym samym zrezygnować z usług prawnika.

Ile kosztuje skorzystanie z usług radcy prawnego?

Cena porady prawnej jest zależna od wielu czynników. Oczywiście kwota jest przede wszystkim ustalana indywidualnie z klientem, w zależności od tego, czego oczekuje od prawnika. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, jak skomplikowana jest sprawa, z którą przychodzi się do kancelarii. Im trudniejsza, tym stawka będzie rosnąć. Koszt zależy również od dziedziny prawa, której dotyczy usługa. Cena może się różnić także w zależności od miejsca zamieszkania (zdarza się, że pomoc udzielana w większym mieście może być wyższa niż w małej miejscowości). Przykładowo porada prawna może kosztować od 100 do 300 zł. 

Szukając wsparcia radcy prawnego, warto skorzystać z usług oferowanych przez kancelarię LexNord: http://www.lexnord.com/