Bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym

Branża przemysłowa jest bardzo zróżnicowana. Jest jednak kilka cech wspólnych łączące te wszystkie zakłady. Przeważnie są to bardzo duże firmy, w których produkowane są różnego rodzaju wyroby na kilku liniach produkcyjnych, w kilku a nawet kilkunastu halach.

Na terenach zakładów przemysłowych są też często magazyny, w których przechowywane są zarówno surowce, które są poddawane późniejszej obróbce, jak i gotowe produkty. Tak skomplikowana sieć obiektów oraz ogromna ilość pracowników stanowią duże wyzwanie pod względem zarządzania oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W tym artykule zostaną przedstawione główne systemy, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w branży przemysłowej.

Zasady BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to absolutna podstawa. W tym zakresie istnieje wiele szczegółowych regulacji prawnych. Szkolenia z BHP to pierwszy krok, który musi przejść każdy nowo zatrudniony pracownik. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy jest kluczowe dla zachowania zdrowia, a często też i życia w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia. Znajomość tych przepisów zmniejsza też ryzyko absencji chorobowej oraz wypadków podczas wypełniania swoich obowiązków.

Bezpieczeństwo pożarowe oraz zagrożenie wybuchem

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wiąże się też z przestrzeganiem wszelkich wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednie oznaczenie zakładu pod tym kątem oraz przeszkolenie kadry może zapobiec tragedii. W wielu zakładach przemysłowych może występować też strefa zagrożenia wybuchem. W takim przypadku konieczne jest wdrożenie zasad dyrektywy ATEX. W jej zapisach znajdziemy informacje o tym, jak powinny być oznaczone poszczególne strefy oraz jakie procedury oraz systemy bezpieczeństwa powinny obowiązywać na terenie przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że wszystkie urządzenia, które są stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem muszą też być zgodne z jej wytycznymi i posiadać odpowiedni certyfikat. Aby dowiedzieć się więcej o dyrektywie ATEX warto wejść na stronę: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/bezpieczenstwo+wybuchowe+(atex)+i+bezpieczenstwo+pozarowe

Dodaj komentarz