Fundusze dla przedsiębiorstw 2014-2020 – Darmowy poradnik unijny

Portal internetowy Dotacje.pl zajmujący się Funduszami Europejskimi udostępnił bezpłatnie przewodnik o dotacjach i środkach na inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) na lata 2014-2020.

Portal internetowy Dotacje.pl zajmujący się Funduszami Europejskimi udostępnił bezpłatnie przewodnik o dotacjach i środkach na inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) na lata 2014-2020.

„Dotacje Unijne 2014-2020 Kompleksowy przegląd funduszy europejskich dla firm.” to kompleksowo zebrane informacje z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla firm w Polsce. W przeciwieństwie do wielu oficjalnych dokumentów opracowanie zostało napisane przyjaznym językiem i zawiera jednoczesne uwzględnienie wszystkich kluczowych źródeł funduszy europejskich.

Opracowanie stanowi cenne źródło informacji z zakresu możliwości pozyskania funduszy unijnych na rozwój firm, wprowadzanie innowacji oraz zwiększanie zatrudnienia.

Przygotowany przez portal Dotacje.pl dokument, zawiera informacje z wszystkich najważniejszych krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w tym również tych realizowanych na obszarach wiejskich. Głównym problemem w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa jest kwestia odnalezienia informacji o możliwości dofinansowania danego projektu. Przygotowany przez portal Dotacje.pl poradnik obejmuje min. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto opracowanie zawiera szczegółowy opis 16 Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych odrębnie w każdym z województw.

W ramach przygotowanego przez Dotacje.pl opracowania „Dotacje Unijne 2014-2020 Kompleksowy przegląd funduszy europejskich dla firm.” przedsiębiorcy poznają zasady przydzielania dotacji oraz w łatwy i przystępny sposób będą mogli odnaleźć odpowiadające ich potrzebom programy operacyjne i nabory wniosków.

Poradnik pozwoli firmom MMŚP na szybkie i skuteczne wyszukanie adekwatnych źródeł finansowania dla planowanych projektów oraz weryfikację podstawowych kryteriów, jakie należy spełnić, aby starać się o wsparcie.

Dodaj komentarz