Kontrola w handlu międzynarodowym

Handel międzynarodowy to bardzo specyficzna działalność. Przedsiębiorstwa, które się nim zajmują muszą nie tylko przestrzegać przepisów krajowych, ale także międzynarodowych. Produkty przeznaczone na eksport są zazwyczaj dodatkowo kontrolowane pod kątem zgodności z wymogami określonej grupy państw, czy pojedynczego kraju.

Przykładem może być wykonywanie kontroli zgodności wyrobów wysyłanych do Algierii. To państwo wyznaczyło własne zasady dotyczące wymiany handlowej, które mają uniemożliwić napływ produktów o niskiej jakości i wątpliwym poziomie bezpieczeństwa. Przepisy te chronią także przed importem produktów podrabianych, nieuczciwych działań konkurencyjnych oraz ułatwiają postępowanie celne.

Czym jest kontrola przedwysyłkowa?

Kontrola przedwysyłkowa, czyli z angielskiego Preshipment Inspection (PSI) jest jednym z bardzo popularnych systemów nakierowanym na sprawdzanie zgodności towarów z wcześniejszymi ustaleniami. Jest to inspekcja weryfikująca poziom jakości całego zamówienia. Każdorazowo przygotowywana jest z uwzględnieniem przeznaczenia, właściwości i funkcji danych produktów.  Badanie wykonywane jest na losowo wybranych próbkach towaru. Podczas kontroli przedwysyłkowej sprawdzane są takie parametry jak:

  • ilość,
  • fachowość wykonania,
  • specyfikacja produktu,
  • pakowanie,
  • znakowanie,
  • prawidłowość funkcjonowania.

Kontrola przedwysyłkowa może też obejmować specyficzne wymagania klienta. Po wykonaniu analizy sporządzany jest raport. Zawarte są w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu faktycznego towarów z danego zamówienia. Na podstawie tego dokumentu klient podejmuje ostateczną decyzję o imporcie zamówionych produktów. Takie kontrole są przeprowadzane przez ekspertów z niezależnych instytucji. Inspekcje tego typu mogą być też przeprowadzane w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernementes). Aby  dowiedzieć się więcej o możliwości kontrolowania towarów w handlu międzynarodowym warto wejść na stronę: http://www.bureauveritas.pl/home/our-services/inspection-audits

Dodaj komentarz