Firmy inwestują w lojalność i motywację

Już niemal połowa (47%) firm działających w Polsce prowadziła w 2015 roku kompleksowe programy motywacyjne skierowane do kontrahentów i partnerów biznesowych. Wzrosły również ich wydatki na ten cel.  Przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services „Badanie potencjału rynku B2B” wskazuje na rozwój tego segmentu rynku.  

Coraz więcej firm dostrzega wagę budowania relacji B2B i decyduje się na prowadzenie akcji wsparcia sprzedaży. Lojalność i motywacja są w cenie, bo jak pokazują wyniki tegorocznej edycji „Badania potencjału rynku B2B”, prowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, przedsiębiorstwa chcą na nie przeznaczać coraz większe kwoty.

Rosnące wydatki na BTL w B2B

W 2015 roku firmy wydawały na działania BTL B2B średnio 530 000 zł. Dla porównania w 2014 roku, przekazały na tego rodzaju wsparcie marketingowe średnio 420 000 zł. Mało tego, aż 40 procent z nich zadeklarowało, że utrzyma budżet na budowanie lojalności B2B na podobnym poziomie, a 38 procent zwiększyło wydatki na poszukiwania możliwości przywiązania klientów biznesowych do swoich marek i produktów.

Cieszy nas to, że niezmiennie rośnie odsetek firm, dla których akcje wsparcia sprzedaży nie mają charakteru przypadkowego czy jednorazowego. Rosnące rok do roku budżety świadczą o tym, że firmy są przekonane nie tylko o konieczności, ale i skuteczności takich działań. Marketerzy doskonale zdają sobie sprawę ze stale rosnącej konkurencyjności rynku, a co za tym idzie z tego, że warto oferować partnerom biznesowym wartość dodaną – powiedział Dariusz Deszczka, Category Manager segmentu Lojalność i Motywacja w Biznesie.

Nagrody dające wolność wyboru

Jak przyciągnąć uwagę i zmotywować uczestników do udziału w akcjach motywacyjnych? Zaoferować im atrakcyjne nagrody. To od nich w dużej mierze zależy liczba uczestników biorących udział w danym przedsięwzięciu. Beneficjentom rosną apetyty i  chcą za swoją lojalność i zaangażowanie otrzymać wartościową gratyfikację. Z badania wynika, że największą popularnością wśród narzędzi do nagradzania wykorzystywanych w akcjach BTL wciąż cieszą się nagrody rzeczowe i gotówka, ale sukcesywnie rośnie zainteresowanie wykorzystywaniem takich nagród jak: kupony oraz karty przedpłacone. A to dlatego, że coraz więcej uczestników docenia  możliwość samodzielnego wyboru swojej nagrody.

Nieocenieni zewnętrzni eksperci

Zaplanowanie wszystkich kluczowych elementów programu i bieżący monitoring akcji wpływa bezpośrednio na jego powodzenie i efektywność. Dobre zorganizowanie takiego projektu i sprawne nim zarządzanie wymaga czasu, odpowiedniej organizacji procesów w firmie, kreatywności, a najlepiej – również doświadczenia. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę w tym zakresie z zewnętrznymi ekspertami.

Dobry program lojalnościowy czy program wsparcia sprzedaży, to wieloaspektowe przedsięwzięcie, które trudno zrealizować we własnym zakresie. To cały szereg działań – od stworzenia strategii, regulaminu, zbudowania atrakcyjnego katalogu nagród, poprzez koordynację komunikacji z uczestnikami, po regularne zarządzanie i raportowanie. Rozumie to już 31 % firm, które korzystają z outsourcingu przy tego typu przedsięwzięciach – podkreśla Dariusz Deszczka, Category Manager segmentu Lojalność i Motywacja w Biznesie.

Prowadzone rok do roku badanie potencjału rynku B2B prowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services jest barometrem, który pokazuje trendy i kierunki rozwoju tego rynku. Tegoroczne badanie wskazuje na jego duży potencjał rozwojowy. Mimo, że 47 procent przedsiębiorstw realizuje programy motywacyjne skierowane do kontrahentów i partnerów biznesowych, a kolejne 14 procent ma zamiar je wdrożyć, to nadal 39 procent firm jeszcze takich działań nie planuje.

Informacja o badaniu:

Pomiaru dokonano metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) w ARC Rynek i Opina. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku i w styczniu 2016 roku, na grupie  firm prowadzących działania marketingowe skierowane do segmentu B2B.

Dodaj komentarz