Dobrybiznes24.net

Blog biznesowy

Dla firm Edukacja Finanse

Jak ocenić studium wykonalności projektu?

Trwają zapisy na zajęcia Akademii Grupy Gumułka. Przedstawicieli samorządów szczególnie zapraszamy na szkolenie  Zasady przygotowywania, jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

Jak wyjaśnia Jacek Sztyler, partner w Grupie Gumułka, w związku z zawiłością wytycznych publikowanych przez instytucje pośredniczące, powszechną praktyką stało się, że beneficjenci zlecają podwykonawcom przygotowanie studium wykonalności. Zdarza się jednak, że mają później problemy z merytoryczną ceną tych opracowań. Proponowane przez Akademię Grupy Gumułka szkolenie pomoże w pozyskanie umiejętności umożliwiających podjęcie się oceny jakości dokumentacji konkursowej, a przede wszystkim studium wykonalności przed podpisaniem protokołu jego odbioru.

– Doświadczenie naszych ekspertów, będących od lata członkami komisji oceny wniosków, ułatwi przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy dotyczącej oceny dokumentacji konkursowej – mówi Jacek Sztyler. – Przygotujemy uczestników szkolenia do oceny zarówno pod względem zgodności z wytycznymi, jak również proponowanych przez beneficjenta parametrów, np. wskaźniki produktu i rezultatu. Wiedza ta pozwoli beneficjentowi upewnić się, że proponowany projekt jest wykonalny, a przekazana przez podwykonawcę dokumentacja zgodna z obowiązującymi standardami – podkreśla ekspert Grupy Gumułka.

Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia. Zapisy trwają, są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Szczegółowych informacji na temat zapisów i programu zajęć udzieli Piotr Dusza –[email protected], tel. 725 967 000.