Jak ocenić studium wykonalności projektu?

Trwają zapisy na zajęcia Akademii Grupy Gumułka. Przedstawicieli samorządów szczególnie zapraszamy na szkolenie  Zasady przygotowywania, jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

Jak wyjaśnia Jacek Sztyler, partner w Grupie Gumułka, w związku z zawiłością wytycznych publikowanych przez instytucje pośredniczące, powszechną praktyką stało się, że beneficjenci zlecają podwykonawcom przygotowanie studium wykonalności. Zdarza się jednak, że mają później problemy z merytoryczną ceną tych opracowań. Proponowane przez Akademię Grupy Gumułka szkolenie pomoże w pozyskanie umiejętności umożliwiających podjęcie się oceny jakości dokumentacji konkursowej, a przede wszystkim studium wykonalności przed podpisaniem protokołu jego odbioru.

– Doświadczenie naszych ekspertów, będących od lata członkami komisji oceny wniosków, ułatwi przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy dotyczącej oceny dokumentacji konkursowej – mówi Jacek Sztyler. – Przygotujemy uczestników szkolenia do oceny zarówno pod względem zgodności z wytycznymi, jak również proponowanych przez beneficjenta parametrów, np. wskaźniki produktu i rezultatu. Wiedza ta pozwoli beneficjentowi upewnić się, że proponowany projekt jest wykonalny, a przekazana przez podwykonawcę dokumentacja zgodna z obowiązującymi standardami – podkreśla ekspert Grupy Gumułka.

Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia. Zapisy trwają, są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Szczegółowych informacji na temat zapisów i programu zajęć udzieli Piotr Dusza –piotr.dusza@gumulka.pl, tel. 725 967 000.

Dodaj komentarz