Rzeczywiste kompetencje językowe

Niejednokrotnie zdarza się, że podczas naboru do pracy zarówno pracodawca, jak i sam pracownik nie są w stanie odpowiednio zweryfikować poziomu językowego, jaki dana osoba powinna prezentować na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna to jedno, a wykorzystanie znajomości języka w praktyce to drugie. Jak zatem sprawdzić, czy nasi pracownicy rzeczywiście potrafią biegle porozumiewać się z potencjalnymi partnerami biznesowymi?

Teoria a praktyka

Badanie znajomości języka to bardzo istotna kwestia dla pracodawcy i pracownika. Tylko… jak je przeprowadzić? Oczywiście, podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydat do pracy najczęściej musi przebrnąć przez typową, krótką rozmówkę w języku obcym. Aplikując na dane stanowisko nie trudno się domyślić, jakie pytania padną. Do rozmowy – nawet w języku angielskim – łatwo się więc przygotować. Niektórzy pracodawcy idą o krok dalej i podczas pierwszej konwersacji wręczają testy językowe. Te jednak nie są w stanie oddać rzeczywistego poziomu realnych umiejętności językowych danego kandydata. W takich sytuacjach najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów.

Pomogą audyty

Angielski dla dorosłych Częstochowa (http://tarkowski.edu.pl/), a konkretnie szkoła Tarkowski, oferuje nam specjalne audyty językowe. Dzięki nim można zaklasyfikować poziom znajomości języka danej osoby w skali Rady Europy (CEFR) już po około dziesięciu minutach konwersacji oraz dokładnie przewidzieć, w jaki sposób powinna przebiegać ewentualna dalsza nauka kandydata lub pracownika. Podczas audytu sprawdzana jest znajomość gramatyki, zasób leksykalny, czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, a także weryfikowane są umiejętności językowe potrzebne w określonych gałęziach biznesu. Krótko mówiąc, dzięki niemu uzyskamy opis realnych umiejętności i kompetencji osoby pracującej czy też ubiegającej się o pracę. W efekcie pracodawca może przydzielać obowiązki właśnie pod względem biegłego komunikowania się w języku obcym i planować ewentualne szkolenia, czy kursy. Audyty językowe mogą być więc wykorzystywane do rekrutacji nowych pracowników, tworzenia planów rozwojowych dla obecnych pracowników, a także weryfikacji skuteczności szkolenia językowego i realizacji jego celów.

Dodaj komentarz