Innowacja podatkowa z Katowic

Elektroniczne narzędzie online wspiera samorządy w rozliczeniach podatku VAT. Opracowane przez specjalistów Grupy Gumułka rozwiązanie zostało uznane za jedną z ciekawszych innowacji podatkowych w 2015 roku.

Nowe zapisy w prawie podatkowym stawiają przed gminami poważne wyzwania w zakresie rozliczenia podatku VAT. Jak wyjaśnia Jarosław Ferdyn, menadżer działu doradztwa Grupy Gumułka, zmiany wymusił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., zgodnie z którym gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników VAT odrębnych od gminy.  – Dla samorządów oznacza to konieczność wdrożenia scentralizowanego rozliczenia VAT, czyli w przypadku gminy dokonywania wspólnego rozliczenia przez gminę wraz z jej jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi – informuje ekspert Grupy Gumułka.

Scentralizowane rozliczenie VAT ma obowiązywać od 2017 roku.  – Przygotowanie się do tej zmiany to duże wyzwanie dla samorządów. Im większa gmina, tym skala wyzwania i zadań przed nią stojących jest większa – komentuje Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.

W dostosowaniu się do nowych przepisów samorządom pomagają zewnętrzni eksperci.  Znaczącym wsparciem w tym zakresie jest innowacyjne rozwiązanie opracowane przez ekspertów Grupy Gumułka.  Specjalnie skonstruowany kwestionariusz pozwala online zebrać dane z samorządów, dzięki którym możliwe jest oszacowanie przez doradców podatkowych kwot korekt konsolidacyjnych związanych z centralizacją VAT wstecz za wszystkie nieprzedawnione okresy rozliczeniowe.  – Dzięki temu gminy nie muszą same dokonywać wyliczeń mających na celu ocenę opłacalności dokonania centralizacji rozliczeń VAT wstecz za wszystkie nieprzedawnione okresy. W wyniku takiej analizy otrzymują informację, czy opłacalne będzie dla nich dokonanie wsteczne  centralizacji VAT wyjaśnia Jarosław Ferdyn.

Z rozwiązania przygotowanego przez Grupę Gumułka skorzystały już władze Jastrzębia Zdroju. Na współpracę z katowicką firmą zdecydowały się teraz władze Jaworzna. Zespół Grupy Gumułka przeprowadzi dla tego samorządu analizę rozliczeń podatkowych miasta i jego jednostek, opracuje i pomoże we wdrożeniu stosownych procedur służących wspólnemu rozliczeniu VAT. Eksperci Grupy Gumułka przeszkolą też służby finansowo-księgowe UM Jaworzna.

Rozwiązanie przygotowane przez Grupę Gumułka zostało docenione przez ekspertów zajmujących się podatkami. W ogłoszonym właśnie przez dziennik Rzeczpospolita rankingu spółek doradczych narzędzie to zostało uznane za jedną z trzech najciekawszych innowacji podatkowych w 2015 roku.

Dodaj komentarz