Prawo pracy i BHP – przepisy 2019

Przepisy BHP zmieniają się z roku na rok. Pracodawcom, zatrudniającym wiele osób, trudno za wszystkim nadążyć. Z początkiem każdego roku ustawa BHP jest modernizowana, dlatego ostatecznie nigdy nie wiadomo, kto będzie musiał przechodzić szkolenie ponownie. Dlatego w tym artykule wyjaśnimy wszystko na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w 2019 roku. Powiemy również, co musi zrobić pracodawca, by nowy pracownik był zatrudniony zgodnie ze wszystkimi formalnościami.

Prawo pracy, a przepisy BHP

Przepisy BHP mają na celu zagwarantowanie pracownikowi bezpiecznego wykonywanie swoich zadań. Dzięki nim w miejscu zatrudnienia nie stwarza się sytuacji uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia lub życia pracownika. Jednak warto pamiętać, że prawo pracy warunkuje w kodeksie wzorowe miejsce etatu nie tylko dla osób pracujących fizycznie, ale i umysłowo. Bowiem BHP może być łamane nie tylko, gdy narzędzia lub miejsce, w którym pracujemy, są zagrożeniem bezpośrednim. Nieprzestrzeganie przepisów ma także miejsce, gdy, np. pracownik biurowy otrzymuje do wykonania pracę narażającą go na uszczerbek zdrowia psychicznego lub zadanie jest ponad miarę jego sprawności umysłowej.

Z powyższych zasad wynika, że BHP to nie tylko jednorazowe przeszkolenie osób, które chcesz zatrudnić w przedsiębiorstwie. To ciągłe nadzorowanie miejsca ich pracy oraz przestrzeganie wszystkich zasad BHP i prawa pracy. Jednak jak wiadomo, te przepisy, co jakiś czas są zmieniane lub usuwane, a w ich miejsce pojawiają się nowe, które należy znać, by firma działała prawidłowo. Poniżej przeczytasz wszystko o nowościach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy BHP – nowości 2019

Wraz z początkiem 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące BHP. Z jednej strony wiele one ułatwią osobom, które pracują umysłowo w administracji i biurach. Z drugiej zaś pracodawcom. Jednak żeby prawidłowo zrozumieć brzmienie nowej ustawy, postaraliśmy się wszystko objaśnić w przystępny sposób.

  1. Zmiana nr 1 polega na tym, że pracownik szczebla biurowego (gdzie poziom ryzyka utraty zdrowia lub życia w czasie wykonywania pracy jest niższy niż 3) może przejść szkolenie BHP jednorazowo.

  2. Jeśli pracownik przychodzi do miejsca zatrudniania, na którym będzie pełnił funkcję taka samą, jak u innego pracodawcy, nie musi przechodzić szkolenia BHP po raz drugi. To także możliwe, gdy pracownik zatrudniony, np. na umowę zlecenie, przechodzi w tej samej firmie na umowę o pracę.

  3. Pracownik biurowy zmienia stanowisko pracy w tej samej firmie, ale jednocześnie jego nowa funkcja nie będzie wykraczała poza 3 stopień ryzyka. Wtedy także nie ma konieczności szkolenia pracownika z zakresu BHP po raz drugi.

Szkolenie BHP nowego pracownika

Posiadając firmę, co jakiś czas zatrudniasz nowe osoby. Wtedy potrzebny jest specjalista od spraw BHP, który odpowiednio przygotuje nowych pracowników do pełnienia swoich funkcji i jednocześnie zapozna ich z przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Jeśli w swojej firmie nie masz osoby, która pełni taką funkcję, możesz powierzyć rolę tę zewnętrznej firmie. Na przykład na tej stronie internetowej: https://www.pietrzyk-bhp.com/szkolenia-bhp.html znajdziesz ofertę renomowanej firmy specjalizującej się w przeprowadzaniu szkoleń BHP, zarówno dla nowych pracowników, jak i stałych, którzy potrzebują okresowych kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pamiętaj, że bez prawidłowo przeprowadzonego szkolenia BHP, nie możesz zatrudnić nowej osoby do pracy, na jakąkolwiek umowę. Jeśli okaże się, że pracownik wykonywał swoje zadania, a nie otrzymał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i spotka go wypadek, pracodawca ponowi wiele konsekwencji prawnych. Chcąc wiedzieć wi,ęcej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń i kursów, koniecznie odwiedź te stronę: https://www.pietrzyk-bhp.com/.

BHP – dlaczego jest konieczne?

W sytuacji, gdy nie przeprowadzisz szkolenia BHP, a pracownik ulegnie wypadkowi w czasie pracy, na terenie firmy, czeka Cię wiele konsekwencji. Między innymi mandat karny lub przymus zapłacenia odszkodowania. Ważne jest również stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia. To szczególnie ważne w przypadku etatów fizycznych, np. w fabrykach, na magazynach lub na produkcji.